Bieda wpływa na rozwój mózgu, na pracę, naukę i myślenie

bieda
Bieda jest dziedziczona, a wszystko przez mózg.

Niedawno udowodniono, że brak miłości w dzieciństwie wpływa na rozwój mózgu, co rzutuje na całe życie. Dzisiaj czytamy, że również bieda ma duże znaczenie na budowę mózgu i późniejszą naukę i pracę. Wykazano, że dzieci dziedziczą ubóstwo i zarabiają mniej.

Bieda, ubóstwo wpływa na rozwój mózgu człowieka

My wychowaliśmy się z kluczami na szyi, z jednym programem w telewizji i z bardzo skromnymi kanapkami w tornistrze, albo i bez. Byliśmy bardzo ubodzy w stosunku do dzisiejszych dzieci. Więc nasz mózg powinien w ogóle nie funkcjonować, a może chodzi o to że my nie wiedzieliśmy, że jesteśmy aż tak biedni.

Naukowcy z National Institute of Mental Health w Stanach Zjednoczonych przez około 20 lat obserwowali i badali grupę 600 osób z różnych środowisk. Jeśli wierzyć, że tak bardzo pracowali przez tak długi okres czasu, to ich wyniki są zaskakujące, bo badani najpierw zostali poddani pierwszemu rezonansowi magnetycznemu w wieku 5 lat. Wówczas okazało się, że ich status ekonomiczny ma związek z objętością substancji szarej i białej w mózgu, a także tym, na ile rozwinie się kora przedczołowa.

Mniej istoty (substancji) białej i szarej w mózgu

W mózgu, istota szara tworzy korę mózgu. Istota biała stanowi jego wypełnienie. Substancja biała odpowiedzialna jest za przekazywanie informacji w całym ośrodkowym układzie nerwowym. Pomaga ona przekazywać informacje elektryczne z jednego neuronu do drugiego. Na przykład u dzieci z zaburzeniem braku zdolności koncentracji występuje mniejsza objętość substancji białej, niż u zdrowych dzieci.

Zaś, mała ilość substancji szarej położonej wewnątrz substancji białej obserwowana jest u osób skłonnych do używania wielu urządzeń na raz. Również otyłość brzuszna wiąże się z mniejszą ilością istoty szarej w mózgu.

Jeżeli człowiek dorasta w biedzie objętość tych obu struktur jest mniejsza. Wpływa to na szybkość uczenia się, predyspozycje językowe i emocjonalną stabilności. Naukowcy dowiedli, że u dzieci z rodzin o wyższym statusie materialnym pewne umiejętności rozwijają się pełniej i szybciej.

Biedne dzieci, biednych rodziców

Badacze podkreślają, że dzieci z biednych rodzin mają jednak trudniejszy start. Być może jedną z przyczyn jest to, że w niedostatku trudno zapewnić odpowiednie bodźce rozwojowe. Bowiem, rodzicom brakuje na nie pieniędzy i czasu., a i ami mogą też nie mieć odpowiednich predyspozycji. To, że bieda jest dziedziczna, jest faktem stwierdzonym dawno, bo już w latach 80-tych dowiedziono, że proces ten jest wzmacniany poprzez najbliższe otoczenie, zwłaszcza w enklawach biedy, gdzie w dużym stopniu wzorcami osobowymi są osoby o niskim statusie społecznym, niewielkich aspiracjach co do zmiany swojej sytuacji oraz o niskich kompetencjach interpersonalnych.

Wikipedia dodaje, że również dobór partnerów, ograniczony jest w enklawach biedy do najbliższego otoczenia, co powoduje powielanie niekorzystnych zachowań i sposobów postępowania w następnych pokoleniach, co prowadzi w do odziedziczenia stanów niedostatku.

W Polsce sytuacja materialna dzieci poprawiła się wraz z wprowadzeniem programu społecznego 500 plus. Jednak, zarobki wzrosły nieznacznie, bo jak mówi komunikat GUS (lipiec 2018) na rękę przeciętnemu Kowalskiemu ze stawki brutto zostanie 3 428,79 zł. Ale, 661,51 zł pochłoną składki na ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa). Kolejne 374,72 zł pójdzie z kwoty brutto na NFZ i 360 zł na zaliczkę z tytułu podatku dochodowego.

W mózgu człowieka zapisuje się wszystko, czego doświadczamy od dziecka.

Zarobki i pomoc socjalna lepsza, ale jakby gorzej?

Wielu ekspertów zaprzecza powyższym wynikom badań i przypominają o pokoleniu powojennym, które nie miało prawie niczego. Wspomniane badanie naukowców z USA nie bierze pod uwagę innych projektów, które dowodzą, że ilość samobójstw wzrasta i wcale nie pomaga zwiększona pomoc socjalna, ani rozmaite akcje zapobiegające biedzie, Również w amerykańskich zamożnych domach (z basenem), dzieci i dorośli popełniają samobójstwa i mają poważne kłopoty z nauką. Logicznie rozumując, zgodne z wynikiem badania, ludzi Ci powinni mieć prawidłowo rozwinięty mózg, a tym samym rozmaite mechanizmy obronne.