Co może komornik? Wchodzi nowe prawo komornicze od 2019

co może komornik prawo
Wygląda na to, że skończyły się czasy, gdy komornik na podstawie papieru o wątpliwej wartości prawnej dokonywał konfiskaty całego dobytku życia. Bowiem wchodzą właśnie w życie nowe przepisy.

Nowe prawo komornicze, ludziom lżej

Jak podaje Onet.pl od 1 stycznia 2018 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące zawodu komornika. Oznacza to, że znacznie zwiększy się nadzór ministra sprawiedliwości nad komornikami, zaś ich uprawnienia zostaną wreszcie ograniczone na rzecz zwiększenia praw dłużników.

Jednak eksperci ostrzegają, że system ściągania długów czekać może zapaść, bo ponoć zyskają ci “migający się” od spłat faktycznego zadłużenia. Nowe przepisy wymagają od komorników, by przy każdej czynności wręczali dłużnikowi formularz skargi na działanie komornika. Eksperci obawiają się, że Sądy może zasypać lawina takich wniosków, których może nie mieć kto rozpatrzyć. Mnie niepokoi to, że ci eksperci nie martwili się, gdy zabierano majątek osób, które mają spłacone zaległości lub nigdy ich nie miały.

Co może komornik? Wiele, ale koniec z tym!

Ale wracając do tematu, komornicy nie wiedzą, co ich od nowego roku czeka ani na jakich zasadach mają w praktyce wykonywać swoją pracę. Wciąż nie ma rozporządzeń do nowych ustaw regulujących ich sposób działania

Z mediów dowiadujemy się również, że skalę nieprawidłowości wśród komorników pokazują dane dotyczące ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Gdyż tylko w ciągu sześciu lat liczba wniosków o pociągnięcie komorników do odpowiedzialności dyscyplinarnej wzrosła z 30 do 102, co stanowi wzrost o 340 procent.

To co powinno chyba każdego ucieszyć to fakt, że zgodnie z ustawą zwiększone zostają uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości nad komornikami. Bo w ramach postępowania administracyjnego będzie on mógł podejmować działania prowadzące nawet do usunięcia komornika z zajmowanego stanowiska, a wcześniej do zawieszenia go w czynnościach.

Niższe opłaty komornicze, lepsza reputacja komorników

Warto też dodać, że opłaty komornicze ulegną obniżeniu z 15 do 10 proc. A mogą być jeszcze niższe i wynieść 3 proc., jeśli dłużnik wpłaci pieniądze bezpośrednio komornikowi, w tym na jego rachunek bankowy w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Dalej czytamy na Onecie, że zmiany zrobione były “pod dłużnika” i chodziło o to, by egzekucję komorniczą zmiękczyć. Faktem jest, że komornikom kilka nagłośnionych medialnie przypadków po prostu zrujnowało reputację, ale wdrażane obecnie zmiany wychodzą wyłącznie naprzeciw dłużnikowi.