Emerytura po 40 latach pracy bez względu na wiek 2018

Jak wiesz Drogi seniorze, spora część ubezpieczonych będzie musiała pracować jeszcze po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, by wypracować świadczenie na poziomie pozwalającym na przeżycie. Emerytura po 40 latach pracy bez względu na wiek nie została wprowadzona. Zatem, jaka jest wysokość emerytury po 40 latach pracy z uzyskanym wiekiem emerytalnym, o tym poniżej.

Emerytura po 40 latach pracy

Powyżej wersja video tego artykułu. Zapraszamy do subskrybowania kanału.

Jak obliczyć ile emerytury dostanę?

Niestety większość kalkulatorów służących obliczeniu przyszłej emerytury jest dla wielu osób niezrozumiałych. Ponadto bazują one na różnych parametrach. Przyjmuje się zatem, że w zależności od wieku i płci, emerytura osób objętych obowiązkowo nowym sposobem jej naliczania, będzie wynosiła 30-55 proc. ostatniej pensji.

Wysokość emerytura z OFE obliczana jest jako iloraz zebranych składek i długości życia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wartość zgromadzonego kapitału w OFE stanowi suma rocznych składek pomniejszonych o opłaty i prowizje, a powiększona o stopę zwrotu OFE. Składka wpływająca do OFE wynosi 7.3% ubruttowionych zarobków.

Czy mogę dostać emeryturę po 40 latach pracy?

Jak podają wszystkie media, emerytura po 40 latach pracy, pozostaje marzeniem, a jeszcze w 2016 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie, ale został on skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Prace nad ustawą utknęły w tym właśnie punkcie. Ze stron Rp.pl i Bankier.pl dowiadujemy się, że według analizy ZUS wprowadzenie ustawy w życie byłoby zbyt mocnym nadwyrężeniem dla budżetu. Ponadto związki zawodowe uznały, że z prawa do emerytury po 40 latach skorzystaliby głownie rolnicy, zaś ustawa byłaby niekorzystna dla kobiet wychowujących dzieci.

Wprawdzie, od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny, w nowelizacji ustawy emerytalnej zabrakło postulowanych zapisów o możliwości otrzymania emerytury po 40 latach pracy. Tym, którzy nie przejmują się swoja emeryturę, pragnę przypomnieć, ze czas leci bardzo szybko i później będzie już za późno, by gonić polityków do zmian w ustawach.

Kto teraz może przejść na emeryturę? Przepisy na 2018 i 2019 rok

Na emeryturę już mogą przejść osoby, które:

  • skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 roku,
  • skończyły 60 lub 65 lat do 30 września 2017 roku, ale nie osiągnęły do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego (67 lat),
  • do 30 września 2017 roku osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, a nie miały przyznanej emerytury powszechnej.

Podsumowując, system emerytalny w naszym kraju opiera się na zasadzie, że im dłuższa praca, tym wyższe świadczenie. Ponoć, dzięki temu gromadzimy więcej środków ze składek. Problem w tym, że nie ma godnych stanowisk pracy dla seniorów, gdyż rynek nastawiony jest na wyciskanie ostatnich sił głównie z młodych pracowników.