Ile emeryt może dorobić – nowe limity dla emerytów i rencistów

Żyjemy w czasach, gdy emeryt musi dorobić, pomimo otrzymywania emerytury. Tak, to zły znak, ale seniorzy często dorabiają, by starczyło im na podstawowe wydatki. Poniżej o tym ile można dorobić i nie stracić świadczenia!

Mimo, że seniorzy mają bardzo niskie emerytury, to pojawiły się nowe limity kwotowe dotyczące dorabiania. Warto je znać, chociaż nie dotyczą każdego.

Limity zarobków dla emerytów i rencistów

Jak podają media, limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Zatem od 1 czerwca 2019 roku obowiązują nowe progi dochodowe i o tym poniżej:

  • A) pobierający wcześniejszą emeryturę
    Bez obaw o zmniejszenie emerytury można dorabiać do poziomu 3465,70 zł, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy ten dochód zostanie przekroczony, emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Natomiast ci, którzy zarabiają powyżej 6436,30 zł, czyli powyżej 130 proc. średniej krajowej, mogą się liczyć z tym, że ich świadczenie emerytalne zostanie zawieszone.
  • B) zasady dorabiania do pomostówki
    ZUS zawiesi emeryturę, gdy będzie to powrót do pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Ale jeśli będziemy dorabiać w normalnych warunkach, to musimy wiedzieć, by otrzymywać emeryturę pomostową w pełnej wysokości, przychód z tytułu umowy o pracę nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy zaś przekroczy 130 proc. przeciętnej płacy, świadczenie zostanie zawieszone.
  • C) Zwykła emerytura (po osiągnięciu wieku emerytalnego)
    Na szczęście do zwyczajnej emerytury, czyli po osiągnięciu 65 lat przez mężczyznę i 60 przez kobietę, można dorobić bez ograniczenia i nic negatywnego dla wysokości świadczenia emerytalnego z tego nie wyniknie.

Ile emeryt może dorobić – nowe limity dla emerytów i rencistów

Emerytury nadal niskie

Niestety żyjemy w kraju, gdzie politycy zapomnieli, że za chwilę też będą starzy. Dlatego najniższa emerytura wynosi 1100 zł brutto. Dlatego rząd zrobił w tym roku seniorom prezent przedwyborczy i wypłacił tak zwaną 13. emeryturę w kwocie równej właśnie emeryturze minimalnej. O kolejnych dodatkowych emeryturach na razie nie słychać, chociaż rząd obiecuje, że zajmie się tym i 13 świadczenie mogłoby być wypłacane, co roku! O Trzynastce pisaliśmy tutaj.

Progi dochodowe dla emeryta i rencisty 2018

Poprzednie progi dochodowe obowiązywały od 1 września do 30 listopada 2018. Od tego dnia emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogli dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3164,80 zł brutto. W ciągu roku kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się od 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia.

Komu nie zmniejszą emerytury na wskutek dorabiania?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem. ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu dla osób pobierających emeryturę częściową. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowie zlecenia czy o dzieło.