Kategoria: Najlepsze dla portfela

Poniżej, prezentujemy listę tematów związanych z emeryturami i rentami. Bowiem, narastający problem systemów emerytalnych wiąże się z tym, że młodzi pracownicy (czynni zawodowo) stają się w populacji mniejszością.

Podwyżki emerytur i rent w 2019

W 2019 roku, świadczeniobiorcy otrzymali największe od lat wsparcie od Rządu. Wprawdzie, to nadal bardzo mało, ale poprzednie waloryzacje urągały ludzkiej godności. Podwyżka emerytur oraz dodatkowa trzynasta emerytura to znaczący zastrzyk gotówki dla świadczeniobiorców.

Emeryt kłopotem na całym świecie

Nawet w USA zmagają się ze starzejącym się społeczeństwem, co oznacza, że nie ma komu pracować na emerytów. Ekonomiści chcą, by ludzie pracowali dłużej, a tymczasem socjolodzy zauważają, że robotyzacja zabiera pracę.

Dla przykładu w 2050 r. w Stanach Zjednoczonych na jednego emeryta przypadać będzie tylko 2,5 pracownika, we Francji 1,9, w Niemczech 1,6, we Włoszech zaś wskaźnik ten osiągnie 1,5. Niestety w Polsce po zmianie wieku emerytalnego to 1,9 pracownika.
Wiek przechodzenia na emeryturę w przypadku kobiet najniższy jest w Rosji, Białorusi i Ukrainie (55 lat), najwyższy w Norwegii Wielkiej Brytanii (68 lat). Jak podaje Wikipedia, w przypadku mężczyzn najniższy wiek obowiązuje w Rosji, Białorusi i Ukrainie (60 lat), najwyższy również w Norwegii (67 lat) i Wielkiej Brytanii (68 lat).

Wypłaty emerytur mogą być realizowane na wiele sposobów. Dwie główne metody ich finansowania to:

  • system redystrybutywny – składki pracownika trafiają do wspólnej puli, z której wypłacane są na bieżące świadczenia dla osób, którym one przysługują w danym momencie,
  • system kapitałowy – pracownik przez cały czas swojej aktywności zawodowej odprowadza składki, które są lokowane na oprocentowanych rachunkach bankowych.