Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Jaki wiek, miesiąc najlepszy?

Wielu seniorów zastanawia się, kiedy najlepiej przejść na emeryturę. Bowiem ilość lat składkowych ma znaczenie w wyliczaniu przyszłej emerytury. Rzeczpospolita poprosiła ZUS o wyliczenie, z którego wynikło, że opłaca się poczekać dłużej niż kilka miesięcy z decyzją o przejściu na emeryturę. Skąd te zachęty?

Kiedy przejść na emeryturę?

Forbes donosi, że dla osób urodzonych po 1949 r. najlepsze jest złożenie wniosku w III kwartale roku. Wyjątkowym miesiącem jest czerwiec. Wówczas nie stosuje się waloryzacji kwartalnej, a jedynie roczną. Osoby przechodzące na emeryturę od stycznia do maja oraz od lipca do grudnia mają waloryzowane składki rocznie i kwartalnie.

Wiele wątpliwości wzbudza teoria, która zakłada, że długi okres składkowy przyniesie emerytom bogactwo. Owszem, świadczenie będzie wyższe, bo więcej składek odprowadzimy, ale nie powinniśmy liczyć na wakacje pod palmami. Tutaj przykładem może być podawany w internecie przykład, że że kobieta, która w 2018 r. ukończy 60 lat i do tej pory zarabiała brutto 3,7 tys. zł, może liczyć na świadczenie w wysokości około 1916 zł brutto. Podobno, każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to świadczenie wyższe o ok. 8–10 proc.

Rzeczpospolita zapewnia, że stwierdzenie, że nie warto opłacać składek, skoro i tak emerytury będą niskie, to mit. Bowiem, tak zwane nowe emerytury zależą od stanu indywidualnego konta emerytalnego. Więc, to co jest ewidencjonowane na indywidualnym koncie, ma odzwierciedlenie w wysokości emerytury.

Jednak portal For.org.pl ostrzega, że w żadnym wypadku nie można zdawać się tylko na polski system emerytalny. I aby zwiększyć emeryturę w przyszłości, należ samemu zacząć na nią oszczędzać. Niestety czytamy, że moment oszczędzania rozpocząć jak najwcześniej, najlepiej od momentu wejścia na rynek pracy.

Jaka emerytura, po jakim czasie? (wyliczenie poglądowe)

  • 60 lat, zarobki 3700 zł brutto = 1916 zł emerytury brutto,
  • 61 lat = 2086 zł emerytury brutto,
  • 62 lata = 2297 zł emerytury brutto,
  • 63 lata = 2297 zł emerytury brutto.

Powyższe wyliczenie jest tylko przewidywaniem i obrazuje, że jeśli ta osoba wstrzyma się o rok z przejściem na emeryturę i w tym czasie nadal będzie pracować, to w 2019 r. dostanie już 2086 zł miesięcznie, czyli ponad 100 zł więcej. Zaś po dwóch latach jej emerytura wyniesie 2297 zł, czyli o 300 zł więcej niż w 2018 r.

Kiedy przejść na emeryturę
Wielu twierdzi, że najlepiej przejść na świadczenie w określonych miesiącach. Poniżej informacje na ten temat.

Więc, kiedy najlepiej iść na emeryturę?

Uprawnionymi do przejścia na emeryturę w Polsce są osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Wielu zauważa, że wyliczenia emerytury są tak skomplikowane, że wiele osób, nie rozumie, kiedy najlepiej przejść na świadczenie. Z przykładowych wyliczeń wynika, że emerytura będzie stanowiła około 35 proc. pensji. A większość z nas nie chce słyszeć, że świadczenie będzie tak niskie.Obliczenia wskazują, że trzeba byłoby opłacać dużo wyższe składki, aby kwota świadczenia z ZUS była zbliżona do ostatniej pensji.

Jak wspomnieliśmy powyżej, ponoć, dla osób urodzonych po 1949 r. najkorzystniejsze jest złożenie wniosku w III kwartale roku. W praktyce osoby składające wniosek o przejście na emeryturę w czerwcu mogą stracić do 100 zł, więc w tym wypadku opłaca się zostać w pracy miesiąc dłużej.

Pytaj w ZUS’ie o swoje przyszłe świadczenie

Najpewniejszą wiedzę uzyskasz w placówce ZUS. Wszystkie artykuły odpowiadające na pytanie, kiedy najlepiej przejść na emeryturę, są po prostu gdybaniem. W związku z wprowadzonymi zmianami coraz więcej osób zastanawia się, czy skorzystać z przysługującego im uprawnienia do świadczenia. Jednak, wszyscy specjaliści są zgodni, że decyzję, kiedy przejść na emeryturę najlepiej podjąć po dokonaniu skwapliwych wyliczeń.

Jest też wspólne stanowisko, że jeśli zależy nam na zwiększeniu wysokości świadczenia, decyzję o przejściu na emeryturę warto opóźnić nawet o kilka lat. Warto dodać, że czas trwania życia jest oszacowywany automatycznie i ogłaszany co roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Warto zapamiętać, że na podstawę obliczenia emerytury składają się środki pieniężne zgromadzone na indywidualnym subkoncie, zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowany kapitał początkowy. I to właśnie waloryzacja, oprócz długości czasu pracy, ma wpływ na wysokość emerytury.