Kogo rozliczą w PIT 2019, kto nie musi składać zeznania podatkowego?

pit2019 rozliczanie kto

Pewne jest już, że Krajowa Administracja Sądowa będzie wypełniać zeznanie podatkowe za podatnika. Nowelizacja ustawy ma za zadanie uprościć rozliczanie się osób fizycznych. Poniżej, kto musi, a kto nie musi składać zeznania podatkowego.

Kto nie musi się rozliczać w 2019?

Ustawa dotyczy osób fizycznych, czyli tych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dzięki zmianom sprawy mają być szybciej rozwiązywane, a prawo skutecznie egzekwowane. Oczywiście, jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich pracujących osób. Od 2020 roku e-pity będą dostępne również dla firm!

Jak podaje ExspressBydgoski.pl możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie osób rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Więc kot nie musi się rozliczać? Zeznania nie musi już osobiście składać ten, kto NIE posiada działalności gospodarczej.

Jak nas rozliczą w 2019?

W 2019 roku wiele się zmieni i obok obowiązujących do tej pory sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika pojawi się nowa forma rozliczenia podatkowego. Bowiem, podatnik będzie mógł zapoznać się z wypełnionym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniem za pomocą Portalu Podatkowego. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Przygotowane przez KAS zeznanie będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego. Z kolei w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nie trzeba zupełnie nic robić. Jak podają media, w momencie upłynięcia terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane.

Czy mogę coś zmienić w swoim zeznaniu podatkowym?

Czy można zmodyfikować swój PIT? Tak, bo zeznanie będzie można zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których Krajowa Administracja Sądowa nie posiada. Można też odrzucić przygotowane przez KAS zeznanie i rozliczyć się samodzielnie, jak dawniej. Oprócz tego w zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty.

rozliczanie-2019-pit
Zmiana okresu rozliczeń podatku dochodowego wynika z przepisów ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co nowego w PITach w 2019?

Okres rozliczeń rocznych zacznie się od 15 lutego i trwać będzie do 30 kwietnia. Jak podaje PIT pl deklaracje złożone przed tym terminem będą uznawane za ważne, ale dla celów zwrotu podatku – liczyć się będą tak, jakby złożono je 15 lutego. Z kolei podatnicy, korzystający z innych deklaracji niż popularne PIT-37 i PIT-38 – rozliczą deklaracje elektronicznie lub w tradycyjnej formie. Wszystkich ich jednak obowiązuje termin 15 lutego.

Nowe terminy na zwrot

W przypadku PIT 2019, różnica w stosunku do roku poprzedniego polega na terminie, w jakim organ skarbowy obowiązany jest zwrócić nadpłacony podatek, wykazany w zeznaniu.

  • rozlicza się elektronicznie – termin zwrotu wynosi maksymalnie 45 dni, liczonych od 15 lutego 2019 r.,
  • rozlicza się w usłudze „Twój e-PIT” i zaakceptuje przygotowaną tam deklarację – termin ten wynosi maksymalnie 45 dni, liczonych od 15 lutego 2019 r.

Wspólne rozliczanie PITu, czy osobno?

Jak podaje Bankier.pl, warunku pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie spełniają pary, którzy dopiero zaczynają wspólne życie oraz ci, którzy zdecydowali się na rozwód. Co ważne, z łącznego rozliczenia może skorzystać wdowa lub wdowiec, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Lub ci, którzy pozostawali przez rok podatkowy w związku małżeńskim, a ich partner zmarł po upływie roku podatkowego, ale jeszcze przed złożeniem rocznego zeznania.

Małżonkowie, jeżeli spełniają warunki, chcąc się wspólnie rozliczyć, muszą złożyć wspólny zeznanie PIT i podpisać go imieniem i nazwiskiem jednego z małżonków. Ponadto, konieczne jest oświadczenie się małżonków, że za dany rok opodatkowuje się łącznie (odpowiednie pola w deklaracji). Tutaj również wystarczy, aby tylko jedno z małżonków podpisało się pod deklaracją. Bowiem, zakłada się, że ten małżonek działa z upoważnienia drugiego. W przypadku podania w zeznaniu błędnych danych, do odpowiedzialności karnej skarbowej zostaje pociągnięty tylko ten małżonek, który podpisał daną deklarację.

Zalety i wady nowych rozliczeń ze skarbówką

Zaletą ze złożenia PIT w formie elektronicznej w roku 2019 będzie to, że dla rozliczeń złożonych elektronicznie obowiązuje krótszy termin zwrotu nadpłaty podatku – wynoszący maksymalnie 45 dni. Do zalet można zaliczyć również fakt, że osoby mające problemy z wypełnieniem PITu, są wreszcie zwolnione z tego obowiązku.
Są też wady, bo wiele rzeczy będzie się działo bez naszej wiedzy i udziału. Owszem, będzie można zmodyfikować swoją deklarację, ale do tego potrzebna jest pewna wiedza, bo same kwoty w rubrykach niewiele powiedzą.