Mały ZUS 2019 – dla kogo, jak mieć, jak obliczyć składki?

Mały ZUS mniejsze składki

Sprawa zmniejszenia składek ZUS wlokła się prawie dwa lata, ale potem poszło już szybko, gdy Rada Ministrów zdecydowała o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy, ten ją uchwalił w ekspresowym tempie, a Senat nie wniósł żadnych poprawek. Więc mamy mały ZUS od 2019 roku!

Mniejszy ZUS od 2019 – co i jak?

Na podstawie analizy ZUS.pl i Forbes.pl można ustalić, że mały ZUS dotyczy:

 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • które, uzyskały średnie miesięczne przychody (nie dochody) do 2,5-krotności płacy minimalnej (w 2018 r. – 5 250 zł), za cały rok 2019 jest to 63 tys zł.

Problematyczna kwestia podstawy naliczania składek:

 • nie niższa niż 30 proc minimalnego wynagrodzenia na dany rok (od 2019 – 2 250 zł),
 • wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (ok. 4271,51 zł).

Co z tym wymiarem składek, jak to liczyć?

Zanim ustalisz wysokość składek, musisz obliczyć przeciętny, miesięczny przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok. Więc podziel roczny Przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku (np. z deklaracji podatkowej) przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku a następnie pomnóż przez 30.

Teraz oblicz najniższą podstawę składek, czyli pomnóż przeciętny miesięczny przychód (wcześniej otrzymany wynik) przez specjalny współczynnik (ponoć będzie ogłaszany każdego roku w „Monitorze Polskim”).

Współczynnik można wyliczyć też dzieląc:
Przeciętne prognozowane roczne wynagrodzenie przez minimalne wynagrodzenie na styczeń br roku i wynik mnożąc przez 0,24. Współczynnik jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku w górę.

Warto zaznaczyć, że najniższą podstawę wymiaru składek ustalasz raz w roku kalendarzowym – w styczniu lub w pierwszym miesiącu, gdy rozpoczynasz lub wznawiasz prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Konkludując, w poszczególnych miesiącach możesz zadeklarować jako podstawę wymiaru składek kwotę wyższą, niż najniższa podstawa wymiaru składek.

Jak podają media, na stronach urzędowych będą kalkulatory, dzięki którym szybko obliczysz podstawę wymiaru składek.

Warunki małego ZUSu, dla kogo ulga?

Dla kogo ta ulga? Oprócz powyższych, by mieć mniejsze składki trzeba:

 • prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni,
 • osoby nie miały zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
 • nie wykonywały działalności, jako tzw twórca, artysta,
  nie były wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • nie wykonywały działalności o tym samym profilu, co na umowie o pracę na rzecz byłego pracodawcy.

Na co narzekają ludzie? Kwestie problematyczne

 1. Można będzie je stosować maksymalnie przez 36 miesięcy kalendarzowych.
 2. Wspomniane widełki przychodów, są niekorzystne dla osób, które podstawę składek miały niższą niższą 30 proc minimalnego wynagrodzenia. Bowiem, będą oni musieli i tak zapłacić pełny ZUS, mimo, że zarobiły niewiele.
 3. Nie dotyczy osób zwolnionych z VAT’u.

Podsumowanie, radość i rozczarowanie

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Wynosi ona 1.232,16 zł. Niestety nowe regulacje, są poniekąd korzystne dla większości osób, to nadal godzą w tych najmniej zarabiających. Czekam na poprawki, bo bez nich te zmiany wyglądają na niedopracowane.
O zmianach w tym temacie, dowiesz się z kanału na YOUTUBE, więc zapraszam do subskrypcji. Tymczasem dzięki i do następnego!