Mniejszy ZUS dla firm od 2019 roku – niższe składki dla mniej zarabiających

maly-zus-mniejszy-zus-2019
Mały ZUS już od 2019 roku!

Dzisiaj dobra wiadomość, aż chce się powiedzieć Dobra Zmiana, bo od 1 stycznia 2019 będzie obowiązywał nowy niższy ZUS dla firm. Dzięki, temu nie trzeba będzie zamykać działalności po zakończeniu 2 letniego okresu z niższym Zus’em. Poniżej, dla kogo mały ZUS i co to oznacza, dla firm.

Jak czytamy na StrefaBiznesu.pl, sprawa ta wlokła się prawie dwa lata, ale potem poszło już szybko, bo Rada Ministrów zdecydowała o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Projekt trafił błyskawicznie do Sejmu, ten ustawę uchwalił w ekspresowym tempie, Senat nie wniósł żadnych poprawek.

Kto będzie miał mały ZUS od 2019?

Niestety nie wszyscy drobni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych przepisów, które mają wejść od stycznia 2019 r., Więc, nie będą mogły skorzystać osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym m.in.:

  1. wykonywały działalność jako twórcy,
  2. prowadziły działalność przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  3. były wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  4. wykonywały działalność o tym samym profilu, co na umowie o pracę na rzecz byłego pracodawcy.
  5. wyliczona przez przedsiębiorcę podstawa naliczania składek uzależniona od przychodu nie będzie mogła być: niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok kalendarzowy (minimum dla małego ZUS),
  6. nie będzie mogła być wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (minimum dla dużego ZUS).

Więc kto może mieć niższy ZUS?

Będąc w placówce ZUSu dowiedziałem się od miłej Pani, że jest więcej pytań niż pewniaków. Na razie wiadomo, że za podstawę ustalania prawa do zryczałtowane ZUS w przyszłym roku brany będzie przychód z 2018 roku oraz przeciętne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2018 r. Oznacza to, że nie można zarobić ŚREDNIO więcej niż 2 100 zł miesięcznie czyli 63 tys. zł. Dodatkowo, by jednak skorzystać z tego uprawnienia w roku 2018 (kolejnych latach obowiązywania przepisów) trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Jak podaje Forbes przywilej dotyczy wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie będą mogli skorzystać z niego przedsiębiorcy działający w spółkach cywilnych i innych osobowych.

Niskie zarobki – mały ZUS?

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS, czyli 1232,16 zł. Dzięki zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić mniejsze, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

“Mały ZUS” poprawi sytuację najmniejszych firm, gdyż przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza do ZUS – 1232,16 zł., czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka ZUS przedsiębiorcy wyniosłaby niecałe 660 zł.

Warto zaznaczyć, że obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczeń społecznych z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności swojego biznesu. Dzięki niższym obciążeniom więcej z nich przetrwa próbę czasu i łatwiej będzie się im rozwinąć.

“Generalnie znam drobnego przedsiębiorcę którego przychód wynosi średnio 5500 zł a po wszystkich opłatach zostaje mu 2800 zł bez ZUSu. Czyli odliczając złodziejskie 1250 zł na życie zostanie mu około 1600 zł. Podsumowując, ręce opadają.” – czytamy w komentarzach.

Planowane zmiany pomogą też w ograniczeniu szarej strefy oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość. Liczymy, że dzięki mniejszemu ZUS-owi ludzie zamiast szukać pracy daleko od domu, będą zakładać nowe działalności u siebie na miejscu.

Zgodnie z szacunkami ekonomistów korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wyniosą ok. 1,5 mld zł w pierwszym roku.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie, o czym poinformuję.