Nowe limity zarobków dla emerytów. Ile można dorobić

W ostatnich dniach pojawiła się ważna zmiana w limitach zarobków dla emerytów. Bowiem to, ile można teraz dorobić ma kolosalne znacznie. Dorabiający sobie emeryci powinni mieć się na baczności, bo ich dodatkowa praca może wpływać na to, czy ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi im emeryturę.

Od czerwca 2019 nowe limity zarobków dla emerytów

Jak podają media, od czerwca obowiązują zupełnie inne limity zarobków dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, a więc nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Przypominamy, że dla kobiet jest to 60 lat, a dla mężczyzn 65.

Jak wiadomo, limity zależą od wysokości średniej krajowej podanej przez GUS na poprzedni kwartał. Przeciętne wynagrodzenie systematycznie rośnie, od czerwca limity zarabiania również są wyższe. Dlatego ZUS upomina, by bezwzględnie o nich pamiętać.

Ile emeryt może teraz dorobić?

Pobierający wcześniejsze świadczenia emerytalne mogą bez obaw dorabiać do poziomu 3465,70 zł, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jednak powyżej tej kwoty, ale nie wyższej niż 6436,30 zł, emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Z kolei ci, którzy zarabiają powyżej kwoty 6436,30, mogą się liczyć z tym, że ich świadczenia mogą zostać zawieszone. Warto wiedzieć, że bez ograniczeń mogą dorabiać ci seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub mają nieoskładkowane umowy.

Zaś w przypadku renty socjalnej od 1 czerwca 2019 roku kwota dodatkowego przychodu również wzrasta do 3465,70 zł, ale po jej przekroczeniu świadczenie nie zostanie zmniejszone, lecz od razu zawieszone.

Szczegółowo omawiamy kwestię dorabiania do emerytury w tym artykule. Zapraszamy!