Po co wybory do Parlamentu Europejskiego (PE)? Jak głosować do Europarlamentu?

Nie znamy jeszcze terminu wyborów parlamentarnych w Polsce, ale wiemy, że te do Parlamentu Europejskiego odbędą się w okresie od 23-26 maja. Wiele osób pogubiło się z tymi wszystkimi wyborami, bo dopiero co głosowaliśmy na prezydentów miast. Ludzie pytają, po co są te wybory do PE, więc wyjaśniamy poniżej.

Po co wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wielu pyta, po co są wybory do PE, które nie cieszą się wśród Polaków wielką popularnością. W Polsce bowiem, frekwencja w nich nigdy nie sięgnęła 25 proc., a przecież, to właśnie w Brukseli powstaje prawo, które w bardzo dużym stopniu wpływa na nasze codzienne życie. Warto zaznaczyć, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się trzykrotnie.

Wikipedia podaje, że w skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii, a ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu (nie licząc przewodniczącego). Reprezentacja obywateli zakłada minimalny próg sześciu członków na Państwo Członkowskie. Jednak żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż 96 miejsc. Wybory są po to, by obywatele zdecydowali, kto będzie ich reprezentował w Unii Europejskiej. Ważne jest, by jak najwięcej z obywateli głosowało w wyborach do PE i zdecydowało wspólnie o tym, w którym kierunku ma podążać Europa.

Pytający, po co głosować, powinni wiedzieć, że głosując mają wpływ na to, jaki kierunek przyjmie UE przez następne pięć lat w sprawach związanych z handlem międzynarodowym, bezpieczeństwem, ochroną konsumentów, z walką ze zmianą klimatu i sprawami dotyczącymi wzrostu gospodarczego. Posłowie do PE nie tylko kształtują nowe prawodawstwo, ale również sprawują kontrolę nad instytucjami UE.

wybory-do-parlamentu-pe-europarlamentu
Wybory w Europarlamentu nie cieszą się dużym zainteresowaniem, a są bardzo ważne.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w sondażu

Forsal.pl podaje, że z najnowszego sondażu IBRiS wynika, że poparcie rozkłada się następująco:

  • Zjednoczona Prawica, zdobywając 39,7 proc. głosów.
  • Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,5 proc. poparcia.
  • Wiosna Roberta Biedronia (6,3 proc.),
  • Kukiz’15 (5,1 proc.)
  • Koalicja Propolska (4,1 proc.).

Według ordynacji wyborczej, wybory do PE powinny odbyć się w pierwszym pełnym tygodniu czerwca – w okresie od czwartku do niedzieli. Jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia w tym terminie, to ustalany jest inny termin, a z takiej możliwości korzystano już – w 1984, 1989 i 2014 roku. Teraz również zdecydowano, że wybory do Parlamentu Europejskiego nie odbędą się w czerwcu. Rada podała proponowany termin (23-26 maja 2019 roku), który został w potwierdzony przez europosłów.

“Głosując w wyborach europejskich, obywatele wybiorą 705 posłów, którzy będą nas reprezentować w UE do 2024 r.” – europa.eu.

Ludzie nie wiedzą, po co głosować do PE (Europarlamentu)?

Warto dodać, że państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze, które i tak otrzymują więcej mandatów niż wynikałoby to z zastosowanej zasady proporcjonalności. Ten system nazywany jest zasadą „degresywnej proporcjonalności”.

Jak wspomnieliśmy powyżej, pomimo wysokiego poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej, w poprzednich wyborach frekwencja była bardzo niska, a nawet jedna z najgorszych w całej Unii! Socjolodzy zauważają, że frekwencja spada w całej Europie. O tym, jak zachęcić ludzi do głosowania dyskutowano na konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, Fundację im. Friedricha Eberta i Biuro Komunikacji Parlamentu Europejskiego.

Jak podaje europa.eu, w marcu 2018 roku ubiegłego roku Rada Parlamentu ustaliła, że okres wyborczy przypadnie między 23 a 26 maja. Jednak. według tradycji głosowanie rozpocznie się już w czwartek w Holandii, gdzie czas na oddanie głosu trwa cztery dni i kończy się w niedzielę. Zaś w niedzielę 26 maja głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich, więc również w Polsce.

Posłowie w Parlamencie Europejskim:

Każdy kraj członkowski decyduje o formie wyborów, lecz musi zagwarantować równość płci i tajność głosowania. Wybory odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej. Zaś wiek uprawniający do głosowania to oczywiście 18 lat, z wyjątkiem Austrii (16 lat). Mandaty są przydzielane na podstawie liczby ludności poszczególnych państw. Nieco więcej niż jedną trzecią posłów do PE stanowią kobiety.

Kandydujący posłowie są podzieleni według poglądów politycznych (nie według narodowości). Posłowie do Europarlamentu podróżują służbowo między okręgami wyborczymi, czyli między Strasburgiem, a Brukselą, gdzie uczestniczą w dodatkowych obradach, a także w spotkaniach komisji parlamentarnych i grup politycznych. Parlament Europejski składa się z 751 posłów, wybranych w 28 Państwach z Unii Europejskiej. Od 1979 r. Wybierani są oni w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 5 lat.

Kiedy wybory parlamentarne w Polsce?

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Parlamentu odbywają się co cztery lata, chyba że zostaną zarządzone wybory przedterminowe albo zostanie przedłużona w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Uznaje się, że wybory parlamentarne 2019 powinny odbyć się w ciągu 30 dni przed upływem czteroletniej kadencji sejmu. Obecna siódma kadencja rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku, więc termin wyborów parlamentarnych 2019 powinien przypadać między 12 października, a 12 listopada.

Ważna Uwaga: Głosowanie powinno zostać przeprowadzone w dzień wolny od pracy, więc będzie to 13, 20, 27 października, 3 lub 10 listopada.

Po co wybory parlamentarne? W trakcie wyborów obywatele Polski w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli, czyli 460 posłów oraz 100 senatorów do dwuizbowego parlamentu (Sejmu i Senatu). Wybory te odbywają się co cztery lata, chyba że w szczególnych przypadkach zostaną zarządzone wybory przedterminowe.