Praca w komisji wyborczej, gdzie się zgłosić po pracę na wyborach?

Praca w komisji wyborczej, to nie lada gratka, dla chcących sobie dorobić. Nie ważne, że masz już pracę, bo patriotyczny obowiązek jest ponad tym. Bowiem, w dniach od 23 do 26 maja 2019 r. obywatele UE wybiorą następny Parlament Europejski. Poniżej, o tym, gdzie zgłosić się do tej pracy.

Praca w komisji wyborczej, to ważny obowiązek

To na komisjach spoczywa ciężar przeprowadzenia głosowania w obwodzie, czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego oraz, ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości. Warto powalczyć o tę pracę, bo wybory nie zdarzają się co roku. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić, a o tym poniżej.

Jak podaje strona samorzad.pap.pl członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań przysługują zryczałtowane diety:

 • dla członków okręgowych komisji wyborczych jest to 1 100 zł;
 • rejonowych komisji wyborczych – 600 zł;
 • przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł;
 • zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł;
 • członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.
Jak podają media, jeśli członkowie komisji wyborczych zamierzają w związku z pracą w komisji skorzystać ze zwolnienia od pracy, zobowiązani są co najmniej na trzy dni przed terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności.

Gdzie zgłosić się do pracy w komisji wyborczej?

Wielu zastanawia się, gdzie zgłosić się w sprawie pracy w komisji i to jest pytanie zasadne, gdyż zazwyczaj pracę tę załatwia się jak w latach 90-tych po prostu idzie się do Urzędu Miasta i pyta w informacji. Zdarzało się czasami, że oferty pracy pojawiały się w lokalnych mediach, czyli na stronie stronie lokalnej gazety lub telewizji. Czasami ogłoszenia są zamieszczane na stronie Biuletynu Publicznego, dlatego wpisz w Google “Urząd miasta i Nazwę swojego miasta”, bo tam właśnie, powinna być już informacja o wyborach parlamentarnych. Jeśli nie ma tam ofert pracy, znajdziesz numer telefonu do informacji.

Gdzie po pracę?:

 • strona Urzędu Miasta
 • lokalne media (gazeta, telewizja)

Należy zaznaczyć, że kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Ważna Uwaga:Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań w kraju, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów. Jest to półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej czyli 45 zł.