Urlop na żądanie – wypoczynkowy – ile dni, jak wziąć, jak zgłosić?

urlop-zadanie-wypoczynkowy-jak-ile-2019

Urlop na żądanie to inaczej urlop wypoczynkowy, tylko że “wybierany” w specjalnych okolicznościach. Niektórzy nazywają go kacowym i ma do niego prawo każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

Kto może zgłosić urlop na żądanie?

Jeśli masz umowę o pracę i prawo do urlopu wypoczynkowego, a przyczyna nieobecności, którą przedstawiasz jest nagła i losowa to możesz zgłosić urlop na żądanie. Ilość takich urlopów w ciągu roku jest taka sama dla wszystkich etatowych pracowników, czyli wynosi 4 dni.

Czy urlop wlicza się do urlopu wypoczynkowego i czy go pomniejsza?

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od tego, jak długo już pracujesz. Możesz mieć np. 20 lub 26 dni urlopu. Urlop na żądanie, który możesz wziąć w przypadku niezapowiedzianych sytuacji należy właśnie do puli urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje ci w danym roku. więc, to nie są 4 dodatkowe dni urlopu. Korzystanie z prawa z urlopu na żądanie niestety pomniejsza wymiar wspomnianego urlopu wypoczynkowego.

Jak zgłasza się urlop na żądanie?

To, że ktoś wziął sobie urlop na żądanie, kiedy chciał, nie oznacza, że każdy tak może, bowiem szczegółowe zasady zgłaszania takiego urlopu mogą być zapisane w regulaminie Twoje zakładu pracy. Kodeks pracy nie określa, czy musi to być w godzinie planowanego rozpoczęcia pracy, czy np. godzinę przed. Jednak zgłaszamy go najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Również, nie za wcześniej, bo przecież musi być to sytuacja nagła i losowa.

Pracodawcę można poinformować o chęci wykorzystania takiej formy urlopu w dowolny, ale skuteczny sposób, np. ustnie, telefonicznie, mailowo, faxem czy nawet SMS-em.

Czy pracodawca może odmówić?

Jak podaje PoradnikPracownika.pl pracodawca prawie zawsze musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie. Jednak w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych może odmówić, a do takich zalicza się przerwanie toku pracy firmy w przypadku braku możliwości zastępstwa danego pracownika. Zaś, gdy pracodawca nie udziela odpowiedzi, traktuję się to jako milczącą zgodę.

Tyle w temacie, wszystkim widzom życzę, by urlop na żądanie spowodowany był jedynie kacem po dobrej zabawie. Zapraszam do subskrypcji, by dowiedzieć się więcej o zarabianiu i oszczędzaniu.