Wysoki czynsz bije po kieszeni – jak dostać dopłatę do czynszu mieszkaniowego

czynsz

Dzisiaj o czynszu, czyli cichym złodzieju pieniędzy. Bo okazuje się, że i tak najwięcej zależy od kosztów ogrzewania pochłaniających olbrzymie sumy.

Money.pl donosi, że że słowo “czynsz” to kwestia tak skomplikowana i zróżnicowana, jak polityka. Ile budynków, tyle różnic w czynszu. Przykładowo maksymalny dozwolony prawem czynsz w Opolu jest tylko o złotówkę niższy od tego w Łodzi – ale aż o 200 zł mniejszy od warszawskiego.

Czynsze wyższe, zarobki minimalnie większe

Chyba wszyscy zauważyliśmy, że koszty życia drastycznie wzrosły i jeszcze 3 lata temu rodzina statystycznych Nowaków wydawała na różne opłaty 976 złotych. Dziś ta suma wzrosła do 1572 złotych. Powiesz, że przecież jest wzrost płac? Nie, bo GUS podaje, że w ciągu 3 lat najniższe płace wzrosły z 1850, zł do 2100, więc wydatki rosną szybciej niż zarobki. Poniżej, co z tym zrobić i jak sobie poradzić?

Dlaczego czynsze w mieszkaniach są wysokie?

Jak zauważa Money.pl i Dziennik.pl, wiele osób zupełnie inaczej rozumie pojęcie czynszu. Pod tym słowem kryje się najczęściej ogół rozmaitych opłat, jakie musimy wnosić do kasy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
Podsumowując, wysokość czynszu zależy od miejsca zamieszkania, zasad i władz wspólnoty lub spółdzielni, liczby osób zamieszkujących mieszkanie, a nawet wysokości bloku i działalności kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię.

Jednak czynsz to po prostu opłata za administrowanie budynkiem oraz utrzymanie części wspólnych: klatek, wind, piwnic, parkingów, terenów zielonych. W czynszu czasem płacimy za ogrzewanie, czasem jest ono rozdzielone.
I mimo wszystko i tak najwięcej zależy właśnie od kosztów ogrzewania pochłaniających olbrzymie sumy. I zakładając, że przeciętna rodzina zużywa miesięcznie 10 metrów sześciennych wody, to w stolicy zapłaci ok. 90 złotych. A w Grodzisku Mazowieckim – tylko 36 złotych. Największe opłaty za wodę i ścieki ponoszą mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Zabrza i Rybnika, a najmniej płacą osoby mieszkające w Białymstoku, Lublinie i Toruniu.

ogrzewanie, a czynsz mieszkaniowy
Opłaty za ogrzewanie mają znaczący wpływ na wysokość czynszu.

Co jest w czynszu, za co płacimy?

Z kolei, Nowiny.pl wyjaśniają, że na niektóre koszty spółdzielnia nie ma wpływu, a są to wszelkiego rodzaju media. Bowiem spółdzielnia nie ustala ich kosztów, występuje jedynie jako poborca tych opłat i przekazuje je do instytucji zewnętrznych.
Do mediów należą: 

  • centralne ogrzewanie: zaliczka, którą płacimy przez cały rok, mimo że z ogrzewania korzysta się przez kilka miesięcy,
  • wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków,
  • podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie wieczyste.

A może dopłatę do czynszu?

Nawet dobrze zarabiający mają problem z opłatami, ale chociaż osoby o niskich dochodach mogą otrzymać dopłatę do czynszu. Więc, gdy Twój średni, miesięczny dochód na osobę, w gospodarstwie domowym, w ostatnich trzech miesiącach (przed złożeniem wniosku), nie przekracza 125 procent najniższej emerytury (1287), to warto ubiegać się o dopłatę. Natomiast, gdy jesteś osobą samotną, dochód może być trochę wyższy i wynieść 175 procent kwoty najniższej emerytury, czyli 1802.14 zł.

Co warto wiedzieć o dopłacie do czynszu?

Warto wiedzieć, że nie wlicza się do dochodu wszystkich zasiłków pielęgnacyjnych, celowych i okresowych z pomocy społecznej i innych podobnych form wsparcia.
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Tak wiem liczenie brutto, to jak mierzenie pewnej części ciała wraz z kręgosłupem. Ale tutaj za dochód uważa się wszelkie przychody, od których możemy odjąć sobie składki (tzn nie wliczać) na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Nie możemy jednak odjąć podatku.

Ważne jest to, że nie wlicza się do dochodu wszystkich zasiłków pielęgnacyjnych, celowych i okresowych z pomocy społecznej i innych podobnych form wsparcia.