Zmiany w kodeksie pracy, czas określony i nieokreślony w umowach

Zmiany w kodeksie pracy

 

Wchodzi w życie ustawa 3/33 dotycząca kodeksu pracy. To jest bardzo dobra wiadomość. Projekt nowego kodeksu pracy na 2019 przewiduje wiele zmian w prawach pracowników. Ale, nic w tej materii nie jest jeszcze pewne, bo to tylko projekt.

Zmiany w kodeksie pracy, Czas określony i nieokreślony w umowach

Tymczasem pewne jest to, że 21 listopada 2018 r. miną dokładnie 33 miesiące od momentu wejścia innego przepisu w życie i skorzystają z niego pierwsi pracownicy zatrudnieni przed 22 lutego 2016 roku. Chodzi o to, że jeśli od tego czasu pracujesz w oparciu o umowę na czas określony, która jest stale przedłużana, to 21 listopada dostaniesz umowę na czas nieokreślony.

Jak podaje Bezprawnik.pl, nowelizacja zakłada też zmiany w okresach dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę. Zmiana przepisów zrównała okres wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony.

Okres wypowiedzenia wyniesie zatem:
– 2 tygodnie dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy;
– 1 miesiąc dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 6 miesięcy:
– 3 miesiące dla pracowników o przynajmniej 3-letnim, zakładowym stażu pracy.

Projekt ustawy, to nie ustawa, czy nowy przepis!

O kolejnych zmianach w kodeksie pracy, poinformuję, gdy zostaną one potwierdzone i podpisane. Spekuluje się, że według nowego kodeksu pracy, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, w tym samym roku, ma czas na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do końca I kwartału roku następnego.

Wiele będzie się działo, a na chwilę obecną tyle w temacie, bo wiele portali myli projekt ustawy z wersją finalna, która wcale nie musi wejść w życie i stąd jest wiele nieporozumień, a pracownicy myślą, że obowiązują ich przepisy, których nikt nigdy nie podpisał.